AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li fem coneixedor que les seves dades personals que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporats en un fitxer responsabilitat de Xavier Busquets Serret, NIF: 46778637H.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través d’http://www.busquets-advisor.es, i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Xavier Busquets Serret, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a Xavier Busquets Serret o a tercers.

Xavier Busquets Serret no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de Busquets Farma Advisor.

Amb els límits establerts en la llei,Xavier Busquets Serret no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de Xavier Busquets Serret estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de Busquets Farma Advisor poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Xavier Busquets Serret o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Xavier Busquets Serret

Així mateix, per a accedir als serveis que Xavier Busquets Serret ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’el que s’estableix en la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Xavier Busquets Serret , amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en Travessia Montserrat 2B, o bé, enviar un correu electrònic a

Per a poder accedir a la intranet, l’usuari disposarà d’un codi d’usuari i clau d’accés que haurà d’introduir en la Web.

Xavier Busquets Serret no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l’usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que se subministrin per a l’accés com a usuari, impedint l’ús indegut o accés per part de tercers.

Així mateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè Xavier Busquets Serret pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a Xavier Busquets Serret, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic la seva voluntat.

Mitjançant l’emplenament i enviament dels corresponents formularis d’aquesta web, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Xavier Busquets Serret En cas que Vostè inclogui en els formularis d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones deurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-lo dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

 

PROPIETAT INTELECTUAL

Els continguts subministrats per Xavier Busquets Serret estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Xavier Busquets Serret o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei,Xavier Busquets Serret no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest, reservant-se Xavier Busquets Serret tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular d’aquests, de manera que el client no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs en Xavier Busquets Serret, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.

Xavier Busquets Serret, ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, Xavier Busquets Serret, no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho fos. Xavier Busquets Serret, declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d’aquesta web.

Xavier Busquets Serret, es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas Xavier Busquets Serret, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap mena, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

Xavier Busquets Serret no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l’usuari.Xavier Busquets Serret no recomana ni garanteix cap de la/s Informació/és obtinguda/s per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de Xavier Busquets Serret com en accedir a la informació d’altres webs des d’aquesta.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

Aquesta web és propietat de Xavier Busquets Serret Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de Xavier Busquets Serret, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Xavier Busquets Serret, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mig legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Xavier Busquets Serret l’ús que l’usuari pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Xavier Busquets Serret.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

a llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els Serveis de la present web, serà la llei espanyola